Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Thức Huyền

- Điện thoại: 043.998.5668 - 0925.234.668

- Website: http://thietbiytethuchuyen.com/

- Thời gian làm việc: 8h - 17h

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Thức Huyền

- Điện thoại: 043.998.5668 - 0925.234.668

- Website: http://thietbiytethuchuyen.com

- Thời gian làm việc: 8h-17h

(Xem trên bản đồ)